K E Ş M E K E Ş

Rıza KOYUPINAR

1977 Gaziantep doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini burada tamamladı. Müzikle, orta öğretim yıllarında ritim çalarak tanıştı.

1997’den beri İngiltere’de yaşayan Rıza’nın hayatında müzik her zaman vazgeçilmez bir yer aldı. Çeşitli gruplar ve müzisyenlerle konserler ve müzik çalışmalarına dahil oldu ve İngiltere’de kurulan Grup Anatolya’nın uzun yıllar boyunca bir parçası oldu.

Grubun en şakacısı olarak bilinse de yaşlanmaya başlamasıyla istenilen olgunluğa nihayet erişmiş olup, yavaş yavaş eski formunu yitirmeye başlamıştır. Keşkemeş grubunda solistlik yapmaktadır ve vurmalı enstrümanlar çalmaktadır. Ekim ve Aze Maya adlarında iki çocuğu vardır.

Born in 1977 in Gaziantep. He studied his primary, secondary and high school education here. He encountered music by playing rhythm in his secondary years.

Music has always been indispensable in Riza’s life who has lives in England since 1997. He has been involved in concerts and music studies with various groups and musicians and has been part of the Group Anatolya that has been founded in England for many years.

Although he is known as the most humorist person of the group, as he is getting older he finally reached the desired maturity and he is losing slowly his performance in humor. He is the soloist and percussion player of Kesmekes group. He has two kids, named Ekim and Aze Maya